The current exchange rate is 1.00 USD equals 3.63 ILS.

Custom Amount

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: ₪35.00

לידיעתך: תרומות הניתנות באמצעות דף זה מקבלות קבלות תקפות לצרכי מס בישראל אך אינן תקפות לצורכי מס בארה"ב. לתרומות בארה"ב לחץ כאן.

Please be aware: Donations via this page receive receipts valid for Israel tax purposes only and are not valid US tax purposes. For US donations, click here

הקרן לחיילים פצועים

בזמן מלחמה, וגם בזמן שלום, חיילים נפצעים בפעילויות ובשדה הקרב. צה"ל מספק שירות רפואי מצוין ודואג לחייל ולמשפחתו. עם זאת, תמיד ישנם צרכים נוספים, כל מקרה לגופו- ממכשירים לשיקום, ציוד אישי שאבד בשדה הקרב, ועד תמיכה נפשית לחייל ולמשפחתו.

 

מאז הקמתה, “ישר לחייל” מבקרת ומספקת כל תמיכה וכל דבר שיקל על כאב החיילים הפצועים ומשפחותיהם. כאשר חייל נפצע, צוות התגובה המהירה שלנו מגיע לבקר את החייל המאושפז (או את משפחתו) כדי להציע כל סיוע שאנו יכולים לספק.

רשת ביקור חולים

מכשירים לשיקום

סיוע למשפחות

 
The current exchange rate is 1.00 USD equals 3.63 ILS.

Custom Amount

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: ₪35.00

לידיעתך: תרומות הניתנות באמצעות דף זה מקבלות קבלות תקפות לצרכי מס בישראל אך אינן תקפות לצורכי מס בארה"ב. לתרומות בארה"ב לחץ כאן.

Please be aware: Donations via this page receive receipts valid for Israel tax purposes only and are not valid US tax purposes. For US donations, click here

© 2024 All rights reserved. Yashar LaChayal.

Yashar LaChayal is a 501c(3) non-profit public charity

© 2024 ישר לחייל

עמותת ישר לחייל מוכרת לצרכי מס - סעיף 46

התמונות המוצגות להמחשה בלבד

קרדיט צילומים: עמותת ישר לחייל, דובר צה"ל