The current exchange rate is 1.00 USD equals 3.79 ILS.

Custom Amount

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: ₪36.61

לידיעתך: תרומות הניתנות באמצעות דף זה מקבלות קבלות תקפות לצרכי מס בישראל אך אינן תקפות לצורכי מס בארה"ב. לתרומות בארה"ב לחץ כאן.

Please be aware: Donations via this page receive receipts valid for Israel tax purposes only and are not valid US tax purposes. For US donations, click here

הקרן למשפחות שכולות

עבור הרבה אלמנות ויתומים בישראל, האובדן והכאב מלווה במאבק היומיומי לתשלום החשבונות החודשיים. למרות שהמפרנס העיקרי כבר לא נמצא, חשבונות ממשיכים להגיע ושכר הדירה עדיין נדרש. לוקח זמן לאחות את השברים וכאשר הישרדות היא מאבק יומיומי, ההתמודדות עם הכאב היא משימה בלתי אפשרית.

עם הדפיקה הנוראה בדלת, נוספים למעגל אלמנות ויתומים שצריכים לאזור את כל כוחותיהם על מנת להמשיך בחייהם. מטרת הארגון היא לספק תמיכה חברתית, רגשית וכספית ליתומים ואלמנות צה"ל שחוו את האובדן הגדול ביותר.

כחלק מהקרן למשפחות שכולות של "ישר לחייל" אנו מספקים:

  • מלגות לאוניברסיטה
  • נופש/ימי כיף
  • עזרה כספית עבור אירועים מיוחדים (חתונה ,בר מצווה וכו')
  • מימון חוגים אחרי בית ספר
  • סיוע כספי בהוצאות חודשיות
  • מימון עבור תמיכה רגשית (פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים)
  • מימון שיעורים פרטיים לילדים בבית הספר

באמצעות כך אנו מקווים להקל על מאבקם ולספק להם את הזמן הדרוש להסתגלות והתמודדות עם דרך חיים חדשה.

 
The current exchange rate is 1.00 USD equals 3.79 ILS.

Custom Amount

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: ₪36.61

לידיעתך: תרומות הניתנות באמצעות דף זה מקבלות קבלות תקפות לצרכי מס בישראל אך אינן תקפות לצורכי מס בארה"ב. לתרומות בארה"ב לחץ כאן.

Please be aware: Donations via this page receive receipts valid for Israel tax purposes only and are not valid US tax purposes. For US donations, click here

© 2024 All rights reserved. Yashar LaChayal.

Yashar LaChayal is a 501c(3) non-profit public charity

© 2024 ישר לחייל

התמונות המוצגות להמחשה בלבד

קרדיט צילומים: עמותת ישר לחייל, דובר צה"ל