תרמנו מקרר למשפחה של חייל שנזקק. אנחנו תמיד מנסים לעזור.